Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
CARL XIV JOHANS-UTSTÄLLNINGEN
95
lerna. Tidens kristaller äro synnerligen vackra och
metallarbeten och bronser ej sällan ganska till-
talande. Den konstnärligt behandlade (vanligen
förgyllda) bronsen förtjänar ett särskildt omnäm-
nande, dà den utan frâga näst själfva möbleringen
spelar största rollen i tidens rumsinteriörer. Man
kan säga, att empiren är en bronsâlder liksom
rococon en porslinsâlder, och de báda periodernas
olikheter belysas helt af denna enda sammanställ-
ning. Revolutionen, sorti med sina konsekvenser
af ârslânga krig och totala kapitalförflyttningar
slog sönder det franska konsthandtverkets tradi-
tioner och kontinuitet, for i frâga om metall-
konsten varligare fram än pà andra omráden.
En man som Thomire, hvilken själf varit med att
skapa Ludvig XVI: s förtjusande bronsstil, bildar
här en mellanlänk, men pá samraa gang ser man,
hur industrialismen med sina polyparmar griper
konstarbetet. Hans arftagare stiftade firman Tho-
mire & C: o, bronsfabrikanter pâ boulevard Pois-
sonnière, och frân och med nu begynner Paris att
förse hela världens kakelugnskransar med impo-
sant bronsmytologi. Det är fabrikanter som Feu-
chère, Matelin, m. fi. ända till Ravrio, hvilkens
namn vi känna ur Balzacs romaner. Det är hans
praktfulla och förgyllda garnityrer, som lysa pâ
de cheminéer, vid hvilka Rastignac uppvaktar fru
de Nucingen, tupéer och spanska damkoiffyrer
afteckna sig i spegelglaset, och guldskimret gjuter
i ljusskenet den atmosfär, som var tidens — guld-
kalfvens klassiska àlder med en guldmakare som
Monte Cristo till fantasihjälte.