Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
94
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
möblerna, sásom den praktfulla mahognysäng, i
hvilken drottning Desideria (som tyckte sä illa om
att sofva pâ samma gang som andra människor)
gjorde dag tili natt, sedan hon vid midnatt intagit
sin diner, eller Carl Johans skrifbord, fattigt och
fantasilöst, med sin stora skifva, buren af flygel-
mansstrama ben. Hela stilens paradaktiga, för det
intima och hvardagliga lifvet främmande lynne, gaf
anledning tili de löjligaste kompromisser mellan
högtidlighet och nytta. Man betrakte drottning
Desiderias arbetsbord med de groteska pâsarna —
en syn för komikens gudar. Vackrast gör sig
tidens formgifning, där grada linjer och geomet-
riska ytor betingas af uppgiften. Utmärkt vackra
äro sâlunda nâgra mahognydörrar med förgyllda
fackelartade emblem i fälten (frân Rosersberg) och
vackra och smakfulla äro sä godt som alla spegel-
inramningar häruppe. Man betrakte blott den
stora spegeln frân slottet — det är en s. k. psyche.
Den som minns gamia romaner frân seklets midt
ihägkommer termen. Det är framför en psyche
borgarromantikens tragiska äktenskapsscener ut-
spelas, medan tidens kallhjärtade skönhet faster
den blixtrande sévignén — pannsmycket — under
sitt krusade härfäste eller af kammarflickan later
snöra sig tili den ideala spenslighet om midjan,
som rimmade pä »vidjan» och i praktiken âstad-
koms genom formlig tortyr (traditionen berättar att
tillsnörningen mäste ske med försiktiga afbrott
för att icke blifva riskabel).
Rummens smärre prydnadsföremäl äro i all-
mänhet af större glädje för betraktaren än möb-