Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
00
SVENSK KONST OCH SVENSK. NATUR
II.
Carl Johans-utställningen fortgär under liflig
tillslutning frân publikens sida, och detta intresse
för de förträffligt rekonstruerade interiörerna frân
vâra far- och morföräldrars dagar är ju lätt för-
klarligt. Hvem har icke känt just den vemods-
blida form af längtan tillbaka i tiden, som Heiden-
stam en gâng skildrade i en liten vacker strof,
längtan till den tid, dà man själf ej var född, »men
mor och far i gräset lekte än som smà». Det är
ett halft leende, halft sorgset drömmeri om en tid,
som är gângen, men med hvilken man dock hör
samman med tusen lönliga och lefvande trâdar, en
tid, som är död, men hvilkens refränger än tona
gammaldags och svagt i vâr hägkomst, och hvilkens
reliker, blekta men talande, än fylla vâra rum.
De gamia oljeporträttens skepnader fá lif i ögonen
under krigiska tupéer och svassande härklädslar.
Daguerrotypiernas skuggor skrida lätt genom
skymningen, lägga händer med tunna vigselringar
och stora sigillringar pä förmaksemmornas för-
gyllda karmar och berätta öfver divansbordets
stereoskopbilder släkthistorier och dagsanekdoter
frân biskop Tegnérs, mamsell Linds och Lars Johan
Hiertas tid. Föräldrarnas barndomslif är en sago-
värld för de vuxna, och trânsjuka romanser och
anglaiser ur aflânga, blâ notböcker sorla för vâra
öron lekfullt och gammaldags frân hem, hvilkas
hemväfda gângmattor vi blott beträdt i drömmen.