Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
CARL XIV JOHANS-UTSTÄLLNINGEN 87
ocksâ tilltalade det borgardöme, som omhänder-
tog den »stora smaken», när det heroiska tidskiftet
var öfver.
Men empirens rätta plats är slottsrummet och
dess rätta publik är uniformerad. Kavalleristernas
pälsbrämade dolmor, kyrassiärernas plymprydda
tschakâer, guldgaloner och epâletter passa ensamt
ihop med detta öfverflöd af krigiska emblem
och förgyllningar. Mot spegelborden skola de
krigare stà lutade, som Gros mälat, och i de tunga
stolarna med sfinxhufvudena tili handstöd skola
Gérards hvitklädda damer sitta och vänta sina
soldaters hyllning.
Denna hastiga tillbakablick torde ocksâ sätta
vâr egen svenska empirestil och dess fortsättning
i riktig belysning och bör ihàgkommas uppe pâ
utställningen i Fría konsternas akademi. I ett af-
seende hade Sverige mer än nägot annat land utom
Frankrike orsak att tillägna sig stilen. Bernadotte
hörde ju själf tili dess skapare liksom alla de snill-
rika Napoleonska generalerna, och hur äkta slâr
icke revolutionens geniala eröfrarlynne en till
mötes ur hans ungdomsporträtt häruppe! Se pâ
de franska kopparsticken — hvilket ungt lejon med
det flygande hâret och de svarta, glödande ögo-
nen! Antiksvärmeriet strâlar öfver ansiktet, och
det är fullkomligt logik i, att han äfven i sina sven-
ska kungahem omgifver sig med den militär-
romerska stil, hvilken han liksom alla revolutio-
nens söner gifvit mening. Med allt skäl kailas
expositionen ocksâ »Carl XIV Johans-utställning»,
medan en föregäende af samma art frân Gustaf