Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
CARL XIV JOHANS-UTSTÄLLNINGEN
85
konst tog, ett egendomligt förhällande, pâ hvilket
den utmärkte kännaren af fransk konstindustri, E.
Molinier, nyligen fäst uppmärksamheten. Heia
1700-talet hade det i Paris funnits en stark koloni
af tyska möbelsnickare. Under Marie-Antoinette
ökades denna allt mer. Nästan alla de mest
anlitade konstnärerna vid denna tid voro tyskar,
och det är mycket sannolikt, att de gifvit stilens
möbler och bohag icke blott den utmärkta solidi-
teten, men äfven ett drag af teutonisk tyngd och
systematisk och ansprâksfull trâkighet. Mahognyn
hade redan före revolutionen kommit stärkt i
bruk, och i Louvrens samling frân denna tid
kan man se en mängd tunga byrâar och skâp,
altarlika bord och trefotsaktiga konsoler, ibland
hvilka man har svàrt att tänka sig den gamia re-
gimens sista förfinade generation, Marie-Antoinet-
tes och än mindre hennes franska väninnors i hvitt
musslin och schäferhattar klädda gestalter. Med
tyska namn äro dessa möbler signerade, och en
tysk, David Roentgen, är den rätte föregängaren
till familjen Jacob, empirens klassiska dynasti af
möbelkonstnärer.
Revolutionen och än mer den Napoleonska
hjältesagan, som endast i gamia tiden hade sin
motbild, gaf den sâlunda redan förut danade stilen
en inre Symbolik, som befäste dess välde. De
egyptiska motiven t. ex., som förut blott varit en
tanklös lek med Pharaonlandets ärevördiga bild-
skrift, fingo en ny mening, sedan Bonaparte, revo-
lutionens son, stâtt som en ny Alexander i Orien-
ten. Det var följdriktigt, om ocksâ ej vackert,