Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
82
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
CARL XIV JOHANS-UTSTÄLLNINGEN.
I.
Empirestilen, sâdan den nu pägäende hög-
intressanta Carl Johans-utställningen lâter oss
känna den dels direkt, dels i förborgerligad svensk
upplaga, är i själfva verket längt äldre an em-
piren, och dess födelsetid infaller innan kejsar-
dömet, ja, revolutionen añades. Redan 1763skrif-
ver en af tidens franska krönikörer, Grimm, att nu-
mera skall allting vara à la grecque, byggnader,
möbler, tyger och juveler — vâra sprättar skulle
känna sig vanhedrade af att bära en dosa, som
icke var i antik stil. 1700-taIets allvarsammaste
sida — dess historiskt-vetenskapliga entusiasm,
som först danade den moderna arkeologien och
konstforskningen, samt dess lättfärdigaste sida —
njutningsyran, som mer och mer hänsynslöst pro-
klamerade köttets glädje, sedernas och lifvets
hedendom, gingo här hand i hand. De lärda och
boudoirfolket vände sig instinktmässigt mot samma
hâll, mot den skönhets- och sinnesvärld utan synd,
som kristendomen förintat, och när i seklets midt
Pompeji och Herculanum uppgräfdes blefvo de an-
tika villoma och lupanarerna lika kära för är-