Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
80
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
storhetssynen — hans Slottsbrand är all svensk
historiekonsts mästerstycke.
Det rena genremâleriet har längt fiera fram-
stâende utöfvare — en sâdan är särskildt Fager-
lin, och hans omständliga mäleri har, trots allt, ett
stört behag. Tiden gär sä stilla i de rum, han skil-
drar — människorna tala där säfligt, med en viss
lyckosam flegma, ord och minuter falla runda och
sakta som droppar i ett sommarregn. Men öfver
alla stär ocksâ här Höckert genom sitt artistskaps
fulländning — se pä hans dalkulla ur Fürstenberg-
ska galleriet. Det är en juvel utan fläck eller
lyte. Ensamt akvarellens mästare, Egron Lund-
gren, kan jämföras med honom — han, tjusaren,
charmören i vâr konst. Frân Tosterup finns
här uppe en spansk dam, som är sä deliciös, sä
passioneradt vackert skildrad, där hon leker med
sin solfjäder, att den lilla taflan gifver en hei
exotisk värld af hetta och sol och stora, beru-
sande röda blommor.
Klarare är linjen, som visar landskapsmäleriets
historia under seklet. Fahlcrantz begynner med
sina töckniga utsiktsmälningar, svaga i detaljen,
men ofta med ett vackert uttryck af frihet och luft,
af afstând i dis och solrök." Af italiaresarna stâ sig
Palms smâ bitar bäst genom den starka arkitek-
toniken öfver mark och träd. Med Marcus Lar-
son och Edv. Bergh eröfras för första gângen den
svenska naturen. Den förre tog all dess patos och
retorik, den señare all dess idyll. Skada blott,
att naturvirtuosen hade en sâ banal följetongs-
fantasi, utan spâr af ans eller odling, och att den