Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
78 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
teckning — men hur hafva icke alla hans dam-
porträtt af Sveriges skönheter frân 1830- och 1840-
talen âldrats! Man skulle knappast kunna njuta af
deras anilinfägring, om icke denna tid med sina
ostindiska schalar, sina broderade klocksträngar
och sina kyliga kulörer i chamois, lilas och
gredelint redan verkade med ett visst antikvariskt
behag. När jag stâr framför kronprinsessan Jo-
sephine, fâr jag en barndomssensation, som blott
Södermark kan gifva mig. Jag sitter hos min
mormor och ser pâ de kungliga i stälstick. De
gamia tala nâgot om en förstamaj-parad pâ Stor-
gatan. Jag blir sömnig, jag vet icke rätt ât hvad,
men pendylen med sin ridande turk pickar under
glaskupans gröna träd, det spelas Thekla Badar-
zewska pâ en taffei, det är kor pâ rullgardinerna
och kungliga lustslott pâ servisen.
Troili däremot var den store porträttören mel-
lan Breda och Rosen, och hans gestalter frân
sextiotalet visa oss lifslefvande den generation,
som gjorde representationsförändringen och satt
vid inflytande och ämbeten, dà Strindberg gick
och filosoferade som ung revolutionär bland konst-
närerna vid Lilljans. Medvetna och lugna, en
smula gammaldags byrâkratiska äro dessa typer
skildrade af konstnären med nobel och rättfram
konst. Trots sin mörka ton och sin sparsamhet
är färgen vacker och ädel i de enkla, breda ytorna,
och med förvänande säkerhet äro ansiktena indi-
vidualiserade mot de neutrala fonderna, som ar-
tisten lâter behâlla sâ mycket af dukens textur.