Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 77
och i Bredas mânga damer med hvit kjol och röd
schal och en sommarbakgrund med sol mellan
skyar, stelnar smâningom mästarens talang och
hans utomordentliga färg blir fattigare och borger-
ligare, liksom ryckt med af det borgarsekels anda,
som begynte med sä sorglustiga hjältetyper som
Gustaf IV Adolf och Karl XIII.
Riktigt eklatant visar Krafft d. y:s konstnärs-
utveckling, hur traditionen i vârt mâleri liksom
försvinner med det nya seklet, hur stil och färg-
känsla försina, och . en falsk och pretentiös bour-
geoissmak, det parlamentariska tredje stândets, fick
herraväldet.
Vid 18 och 19 ârs âlder, före sin utländska resa,
medan ännu gustavianska tidens konstnärsanda
lefde, mâlar han rena mästerstycken, som det
superba porträttet af grefve de S:t Priest, typen
för en emigrant af dem, som ingenting lärt och
ingenting glömt, och bilden af Desprez, som är
fullkomligt grandios i sin monumentala hàllning,
1812 är han redan afskyvärd med en söndagsidyll
vid en gunga, värd att stâ i en abcdbok, och sedan
bief han ju ren fabrikör.
Af hans efterföljare som portrâttmâlare i vârt
àrhundrade äro egentligen blott tvâ värda att
ihâgkornmas, Södermark och Troili, bâda fullödiga
exponenter af sina olika tidskiften, men visande
ocksâ skillnaden mellan att blott vara detta eller
tillika hafva en pust af det, som är öfver tid och
rum. Det förra är fallet med Södermark, det se-
ñare med Troili. Af Södermarks porträtt hâlla sig
nâgra manliga, tack vare en hàrd men uttrycksfull