Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
76 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
idyllhumör, Stockholmshumör och gastronomisk
godlynthet i litet Bellmansk hopsmältning.
Större och starkare i alla afseenden var Breda,
kanske den skickligaste porträttist var mälarkonst
ägt. Utställningen lâter oss f öl ja heia hans konst-
närsbana frân ungdomsâren under Pasch, i bilden
af hans moder, som har lärarens svaga model-
lering och obestämda färganslag, tili den höga
älderns âr, dà âter hans hand, sâsom i porträttet
af friherre Sparre, blir tung och ovig, och uppfatt-
ningen konventionell. Men dessemellan, hvilken
rikedom och hvilken utveckling! Det är sant, ett
och annat af dessa alltid koloristiskt fängslande
porträtt visar sig vid närmare betraktande svagare
i karaktäristiken, än man vid första ögonkastet
märker, bedârad af dukarnas lyriska glans.
Men hvilka förträffliga verk finnas ej häruppe
af hans hand — hvilket skimmer af eklog ligger ej
öfver hans porträtt af skördarnas skald, Johan Ga-
briel Oxenstjerna, där han stâr i sin gröna rock,
liksom lyssnande till en strof med ackompanje-
mang af en sommarvâg i Kolsnaren. Och hur har ej
Breda skildrat Hallblad, tafvelrestauratören — det
är kanske hans mästerverk häruppe, utomordent-
ligt glansfullt i belysningen, men ocksâ med en
beundransvärd energi och storhet öfver det sâ
stärkt modellerade ansiktet. Af hans kvinnobilder
här kan ingen mäta sig med Teresa Vandonis i
museum, men frân fiera af hans dukar träda en
till mötes romantiken och personlighetsstyrkan hos
m:me de Staëls hjältinnor. Skada blott, att empire-
modet aldrig verkar riktigt hemma i Sverige —