Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 75
sorts allmännelig naturkänsla genombäfvade dukar.
Hans stora framställning af hertigens af Smâland
dop i slottskapellet meddelar väl intrycket af en
höfvisk festivitet med den förmäga att liffullt och
intensivi skildra slottslif med ett otal af lefvande
smâ figurer, som utmärkte Blarenberghes och Co-
chins tid, och Martin har ju ocksâ i sina Stock-
holmsbilder lämnat prof pä en eminent skicklighet
i att gifva en kaleidoskopisk afspegling af gatornas
folkvimmel. Tvâ smä bilder af grosshandlare Scharp
med fru visa slutligen Martin som porträttör.
Mannen är en trâkig personage, som ser mer sur-
mulen ut med sina sömniga ögo'n än det är till-
lätet för en herre, som har en sâ förtjusande fru.
Ty nâgon täckare och finare représentant för det
gustavianska borgerskapet kan man svârligen finna
än denna fru Ulrika, sâ gratiös, där hon sitter i sin
soffa, med sitt lilla bleka ansikte under det upp-
strukna hâret och de klara, barnsliga ögonen under
de litet tunga ögonlocken. Det kan kanske an-
märkas ett och annat pà teckningen, men hur
har icke konstnären skildrat en ung kvinna med
all hennes charme, och hur frisk och behaglig är
icke färgsammansättningen. Hon är rätt ensam och
tänker tydligen ej sâ mycket pä mannen i denna
stund af drömmeri. Nu är ansiktet allvarligt, men
jag vet, hur förtjusande hon kan le. Hon har
berättat mig litet om sig själf, som vore indiskret
att tala om, men jag sörjer redan pâ förhand den
dag utställningen skall stängas och jag ej längre
fâr höra hennes ljusa, tunna röst. Allt i allt stâr
Elias Martin som en fin och älskvärd artist med