Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
74 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
det Versailles-majestät, som han älskade. Det är
samma stela, af det sentimentala och intellektuella
lifvet aridrig rätt väckta prinsessa, som här stâr
för oss, som hennes egna bref med de officiosa
fraserna och den regelrätta pikturen bringa för
fantasien. Marmorstaty, som aldrig skulle finna
sin Pygmalion, stâr hon där, hvit och hög. Be-
undransvärd i sin nobla uttrycksfullhet är lin jen,
som tecknar hennes byst, hufvudet kanske väl tunt
och glatt i modelleringen, men stofferna fram-
ställda med en storartad frihet och styrka. Be-
handlingen af spetsbesättningen erinrar en smula
om ingen mindre än Rembrandt, och i släktskap
med hans öfvermänskliga ljus är det sällsamma
gröna sagoskimmer, ur hvilket hon stigar frani,
drottninglik med de hvita, stela skuldrorna. Som
afslutadt verk af en bestämd konstnärsindivi-
dualitet stâr detta verk i främsta rangen inom ut-
ställningen.
Den riktning, som dock skulle leda vâr mâlar-
konst öfver till nästa sekel, var den engelska, re-
presenterad i främsta rummet af Martin och Breda.
Elias Martins mângskiftande konstnärskap är
vackert representeradt häruppe. Här finns ett
landskap frân Themsen med mânga figurer, pâ-
verkadt af hans franske lärare, Vernet, liksom fiera
ideala landskap frân hans engelska tid, t. ex. den
stora sommarskildringen med flod och löfträd, som
för i minnet strofer ur Creutz' »Sommarkväde».
En stor obestämdhet i markerandet af terrängen
och en brist pâ koncis stil lösa dock alltför mycket
upp verkan af dessa el jes vackert tänkta och af en