Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 67
nederländsk konst, hvilken, börjad med Largillière,
blott steg och steg Lnom det franska mâleriet vid
l'ancien régimes slut. 1760- och 1770-talen äro
hans stora decennier, och frân dem stamma fiera
arbeten här uppe, som utan öfverdrift kunna kailas
rena mästerverk i sitt slag. Det är porträttet af
konstnären själf och hans maka i deras gemen-
samma atelier (hans vackra Susanne var ocksâ en
skicklig pastellist). Här finnas ännu ett par smak-
lösheter, soni aldrig en fransman af samma rang
som han gjort sig saker tili. Porträttet, som hans
fru hâller pâ att màla, tittar fram genom duken
som en tredje person, nästan lika stärkt modellerad
som de verkliga, och Roslin själf har en hállning
som en trollkarl, hvilken efter en lyckad kort-
konst vänder sig tili publiken. Men nâgot mer
förtjusande än bilden af hans fru har man svârt
att finna. Böjningen pâ hennes hufvud och kropp
berätta tusen saker om mjuk och vacker kvinnlig-
het, och med förälskad ömhet har pensein smugit
det gröna sidenet kring en hvit och afhâllen gestalt.
En mögen, mörk fransk drufva är hon med sitt
svarta här och sitt kloka, runda ansikte.
Ännu bättre är bilden af familjen Jennings,
ehuru den liksom alla Roslins porträttgrupper sak-
nar inre sammanhang i kompositionen, i det hvar
figur tycks lefva för sig och oberoende af grannen
uteslutande rikta sin uppmärksamhet pâ âskâda-
ren. Men el jes är den präktigt skildrad, denna trio
kring den unga fru Jennings' clavecin. Själf sitter
hon litet dockaktigt, men öfver ansiktet hvilar som
en âterglans af den kärleksaria hon nyss sjungit