Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLI.NINGEN 61
arbetsamma venetianskan förstod att draga för-
del af sin succès. Pastellen, eljes i Frankrike
blott känd som en koloristisk resurs för tecknare,
blir för första gàngen erkänd som själfständig
mâlarkonst, och huru väl passade ej dessa kritor
med sina färger som af torkade blomblad och
pulveriserade pärlor, af förgyllda dammkorn och
stötta metallskifvor, det flyktigaste, vildaste, het-
sigaste af franska släktled, det som rasade med
regenten och spekulerade med Law! Efter denna
tids popularitet hafva Rosalbas porträtt mist det
mesta af sin berömmelse, men än i dag, när man
stiger in i Dresdens museum, där arbeten af hen-
iles hand hänga i hundratal, mäste man alltid be-
undra charmen och den distinguerade, kyliga glan-
sen öfver hennes verk.
Lundbergs mâleri är lika elegant som Rosal-
bas, kan ofta hafva samma deliciosa lätthet och
kylighet öfver toner, hvita som den hvita kamelians
och blâ som en kvällshimmels, men hans talang är
manligare och ibland gröfre. När han kom hem,
var han redan en berömd man, med en utländsk
auktoritet, som knappast nâgon svensk artist vun-
nit före honom, och hof och aristokrati omfattade
hans konst med samma hänförelse. Heia den ele-
ganta världen frân frihetstidens slut gick igenom
hans atelier, där unga ädlingar och hofdamer hade
sina rendez-vous, och trifdes sâ mycket bättre
som mästaren själf var en världsman, en galant
Celadon, som heist och bäst mâlade unga damer.
»När hans hjärta,» heter det, »var eldadt af kärlek
för den Cloë, hvars bild dess hand skulle skildra,