Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 55
ned i London och blir en medtäflare tili Kneller,
en rutinerad modehandlare med färg och pensei,
förfärdigande en mängd af dessa bröstbilder af
engelska beauties frân restaurationens dagar, hvil-
kas tillgängliga och sensuella leende under löst
uppsatt hâr, öfver dristiga urringningar, väl illu-
strera den alkovstämning, som under denna tid
bredt sig öfver England. Charles Boit, emaljmâla-
ren, far frán Stockholm och blir berömd i Paris,
medlem af franska akademien, David Richter d. ä.
och Mijtens d. y. begifva sig tili Wien, Georg
Desmarées till München.
Emellertid begynner frihetstiden, en ny ge-
neration växer upp, det nuvarande Sveriges första.
Den djupaste omgestaltning, det svenska folklynnet
kanske nâgonsin undergâtt, arbetar sig fram genom
bygderna, med en omvärdering af alla värden, som
gor den forna krigarstaten med sitt stolta och lätt-
sinniga äfventyrshumör tili en nation af nyttighets-
dyrkande kannstöpare, hvilka sträfva att förvandla
heia riket tili ett stört kommersiellt och parlamen-
tariskt Alingsâs. Tvâ porträtt af Georg Desmarées
frân 1723 och 1753, af friherrinnan Brita Kristina
Appelbom och historikern Johan v. Arckenholtz,
kunna tydligare än mânga och lânga historiska af-
handlingar berätta denna egendomliga utveckling.
Mâlaren var född i Stockholm af en inflyttad
hugenottfamilj och elev af Mijtens, hvilkens kolo-
ristiska styrka och litet ceremoniosa uppfattnings-
sätt en sàdan bild som Tessinporträttet tämligen
liflöst âtergifver. Men Desmarées' porträtt i fräga
är af en helt annan ton och helt annan stil, inspi-