Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
50 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
hans ansikte, dar faderns germanska lifsstyrka
öfvergätt tili s jukiigt och svârmodigt drömmeri —
ensamt murinen med sitt smärtsamma uttryck och
sin glesa lilla mustasch gifver, jämförd med Gustaf
Adolfs, i miniatyr ett stycke af det intressanta och
sällsamma, som är släktförfining och släktunder-
gàng. Likheten med halfsystern är ej mindre
stark, precis samma stora, litet stela ögon med
de hvälfda ögonlocken, och strängt taget var ju
ocksâ hon som han en dekadentgestalt, en dé-
traquée, blott hon i den stora, världshistoriska
Stilen.
Ej mindre visst synes det mig vara, att taflan
härrör frân Bourdon. Yttre Signatur har den
visserligen lika litet som nâgot af den produktive
mästarens andra verk, men den inre finnes där.
Man ser här de Bourdonska porträttens alla
egendomligheter : profilställningen (öfver tvâ tredje-
delar af hans kända porträtt äro i profil), blottade
hufvuden med löst hängande, öfver axeln fallande
här, vidgade, oroligt spanande ögon. En blick pâ
hans bild af Kristina i Nationalmuseum bestyrker i
smâsaker autenticiteten — man jämföre blott be-
handlingen af ögonen eller den hos dem bâda âter-
kommande lilla svaria bandrosetten pá bröstet.
Traditionen har sâlunda alldeles rätt, och Bourdon
har nog Utfort detta porträtt pâ hosten 1652. Af
ett bref frân den franske bibliografen Naudé, hit-
kallad för att ordna drottningens bokskatter, ser
man nämligen, att Bourdon först anlände den 13
eller 14 Oktober, medan à andra sidan Vasaborg
innan ârets slut missnöjd för alltid lämnade Sve-