Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
40 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
sfär. Men hela den unge artistens fina Iinjeföring
röjer en skädepenning öfver »Ludvig XIV: s hem-
liga beslut», där reversen framställer Harpokrates,
tystnadens gud, den ende förtrogne tili monarkens
beslut. Ämnet hade — sannolikt tidigare — lik-
artadt behandlats, men Faltz' verk har en finare
silhuettering öfver sin mot en halfkolonn mjukt
lutade gestalt; den förefaller blott väl kvinnlig —
en paradox för tystnadens gud. Tvâ andra af
Lochner nämnda reverser synas icke kunna iden-
tifieras.
Faltz har äfven gjort Ludvig XIV: s porträtt
af föga utpräglad typ.
Dock, Faltz var hvarken skapad tili allegoriker
cller officiell kungaprisare, men till porträttör af
tidens gyllene ungdom. En gnista af en señare
âlders latta, oroliga lifseld skimrar i hans medaljer
öfver tidens njutningslystna kavaljerer och damer,
alltid gjutna och framställda med mâlerisk clair-
obscur. Hur spirituell han redan frân början var
som porträttist, visar den äldsta af hans kända
svenska medaljer, den 1685 i Paris gjutna pen-
ningen öfver Christopher Leyoncrona. Sonen tili
Kristinas adlade hofskräddare var en ung sprätt-
hök — utvecklingen är naturlig — och en ung
poet. Faltz' verk strâlar af lif och intelligens.
Hyn är behandlad med den mjukaste hand, man
tycker sig se det mjälla, lifslustiga unga ansiktet.
Ljuset glittrar öfver pannan, medan den stora pe-
ruken ringlar och krâmar sig kring hufvudet —
som det kan anstá en kärlcksskald af den siratliga
skolan.