Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
38 SVENSK KONST OCH SVENSIC NATUR
dâdets, krigarens och mannens. Det är Raimund
Faltz, den kanske främste medaljör Sverige nägon-
sin frambragt.
Faltz föddes i Stockholm 1658. Fadem var
inflyttad tysk och hade varit hofjuvelerare hos
Maria Eleonora. Sonen gick ocksá i guldsmeds-
lära i Stockholm, men modellerade framför allt i
vax. Största parten ai hans medaljer äro ocksâ
gjutna efter vaxmodeller och hafva det mjuka och
artistiska, om etsning pâminnande behag, som
kunna utmärka alster af denna artistiska teknik.
Faltz vandrade som gesäll utrikes 1680, studerade
i Nürnberg och Augsburg, men framför allt i Paris,
där han bief lärjunge till F. Chéron.
Chéron var utdanad i Rom, där han skapat
förträffliga medaljer, och visar sig sedan i Paris
som en af tidehvarfvets yppersta mästare. Hans
utmärkta medalj öfver Condé med dess vackra
skildring af dennes förfinade fysionomi är ett godt
prof pâ hans konst. Faltz trädde äfven i beröring,
berättar hans biograf, med Roëttiers, som mottog
honom vänligt, men dock icke ville meddela sin
tekniks hemliga konstgrepp, hvadan Faltz pâ
mindre hedrande vis genom spioneri lärde känna
dem. Den Roëttiers, som här är frâga om, mäste
vara Joseph, som mellan 1682—1703 var »Tailleur
général» vid franska myntverket och forste gravör
för medaljhistorien. I hvarje fall visade sig Faltz
snart som en framstâende kraft med ovanligt fin-
känslig och lätt hand. Han fick en gynnare i
ingen mindre än Louvois, som tilldelade honom
ett rikt tillmätt anslag, efter hvad biograferna be-