Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 33
Hvad reversen till »Korsarernas nederlag» angâr,
är den af en konstnär, om hvilken vi strax skola
tala, svensken R. Faltz, med hvilken Meybusch
sannolikt stiftat bekantskap i Stockholm. Den
stora 1892 utkomna katalogen öfver myntverkets
samlingar later oss än i dag âterfinna fiera af Mey-
buschs medaljstämplar.
Efter 1687 afreste Meybusch frân Frankrike.
1689 finna vi honom âter i Stockholm, tydligen
i afsikt att se, om hans utsikter förbättrat sig.
Detta âr utför han sannolikt medaljen öfver för-
likningen med Danmark 1689, pâ hvilken vi finna
en ny Karl XI : s-typ, i släkt med Meybuschs Lud-
vig XIV. Den enkle svenske rikshushâllaren har
fâtt Versailles-min med stor man af böljande lockar
och rosett i nacken.
Frân 1689 stammar med säkerhet eil annan
minnespenning, ägnad ât den unge Karl XII, ocksâ
han — för första gângen — med peruk och fri-
serade lockar, sä litet passande hans ynglinga-
trotsiga hufvud. Reversen visar i sirligt, smänätt
arbete den unge prinsen mellan Herkules och Mi-
nerva i ett vai, som icke bief krigargossen svârt.
Den alltid konstälskande »riksänkedrottningen», för
hvilken Meybusch redan förut pousserai porträtt
i vax, inköpte nu af honom — som Böttiger visat —
»eine kleine Schilderey wie die Kindelein zu
Christo geführet werden». Trots dessa uppdrag
märkte dock Meybusch, att Karlsteen fortfarande
som medaljör var herre pâ täppan, och han begaf
sig tili Köpenhamn, dar faltet var fritt. Det sista
3. — Levertin, Svensk lconst.