Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
30 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
denne, ty äfven i det lilla formatet framträda
stärkt det misslynta uttrycket, den släpande näsan
och de pussiga kinderna.
Meybusch var emellertid en flitig och sträf-
sam arbetare. Han sökte vinna en större dekorativ
stil och genom porträttpousseringar i vax vänja
sig vid en friare behandling af människofysiono-
mien. Ett par af hans señare Karl XI : s-medaljer
röja aktningsvärda framsteg. Ett lagerkransadt
hufvud med hjälm och stora plymager gifver en
ganska pompös kunglig krigsgud i barockens anda,
och en Karl XI frân 1682 har lifligare relief, man-
ligare hâllning, företer ett verkligen vackert karak-
täriseradt ansikte.
Meybusch var ingen äfventyrare. När han
reste frân Sverige, skedde det icke pâ Quds för-
syn. Han hade lyckats fâ anställning i Frank-
rike, och snart därefter se vi den frân Sverige sâ-
som undermâlig borttrakasserade konstnären er-
hälla anställning vid Ludvig XIV: s eget medalj-
verk. Han inleder de förbindelser mellan fransk
och svensk medaljkonst, som denna uppsats vili
teckna. I Ludvig XIV: s byggnadsräkningar frân
december 1684 finna vi nämligen följande post:
S. Poncet »400 livres, som han utbetalat i Stock-
holm till gravör Meybusch, för att denne skulle
kunna komma till Frankrike».
Meybusch var dà redan anländ till Paris, ty
redan i november detta ár erhöll han 500 livres för
»punsar och stampar». Den 10 September 1685
erhâller han 170 livres »för vaxmodeller och medalj-
stämplar för hans majestäts medaljer jämte en