Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1 600-TALET 29
ström 1683 sitt Privilegium pâ att slâ medaljer tili
riksbanken. Dess fullmäktige gjorde slut pâ den
lànga striden med Meybusch, i det de utverkade
kungligt bref pâ, att Meybusch blott skulle fâ gra-
vera till myntet och ej utföra de vinstgifvande
medaljerna, som ensamt fordrade och utvecklade
högre konstskicklighet. Nu tröttnade ändtligen
Meybusch och lämnade Sverige.
Mellan 1669—1683 hade Meybusch i Stock-
holm utfört ett ej obetydligt antal skâdepenningar,
öfver Karl XI och hans gemâl, »riksänkedrott-
ningen» och Karl XII som barn, men äfven öfver
nâgra enskilda personer som Sten Bielke och Ture
Sparre. Alla dessa arbeten röja samma lätt igen-
känneliga stil.
Gingen frân guldsmedsverkstaden tili medalj-
gravöryrket är ju typisk, men i dessa medaljer af
Meybusch märkes guldsmedshandtverket i dâlig
mening sâsom smätäck petighet och siratlighet.
Meybusch modellerade i svag upphöjning, men
hans bilder förlora den lâga reliefens naturliga be-
hag genom en smäkrusig, ständigt brüten behand-
ling, som icke läter ögat fâ en enda ren linje attfölja.
I skildringen af ansikten är Meybusch fotografiskt
ofri och minutiös. Hâret pâ hans hufvuden visar
formlig frisörelegans, och Meybusch är virtuos-
mässigt omständlig och precis i skildringen af ac-
cessoarer. Man ser mönstret pâ de smàveckiga
draperiernas bräm, hvar sirat pâ harnesken och
hvar svans pâ hermelinsmanteln. Meybuschs Karl
XI:s-typ är för öfrigt ej sä olik Ehrenstrahls.
Sannolikt har han tecknat den efter konterfej af