Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
24 SVENSK KONST OCII SVENSK NATUR
för Hedvig Eleonoras praktfulla sofgemak pâ
Drottningholm. Hufvudsumman ai sin konstflit
ägnade han dock minnespenningarna öfver sven-
ska regenter, regentinnor och höga herrar. Breuer
har framställt Karl X Gustaf med vildt fladdrande
hár och härjadt ansikte, med död blick och ett groft
käkparti, en Karl XI som barn med hoptrassladt
hár och mantelfall och tidigt vunnen lager öfver
pannan, en karlavulen Kristina, mer än vanligt vi-
rago, en följd medaljer öfver svenska, praktlystna
och maktkära ädlingar, Gustaf Bonde, Seved Bâât,
Per Brahe, Carl Gustaf Wrangel, Gustaf Otto Sten-
bock, Magnus Gabriel De la Gardie.
Alla dessa medaljer äro utförda med samma
klumpiga teknik i en relief, oproportionerligt hög
mot de smâ ytorna och en öfverdrifvet stark be-
toning af ansiktenas struktur. Men en viss grof
och redbar kraft finns det onekligen i dessa ar-
beten, sä bondska de äro, och det bistra soldat-
draget fattas âtminstone icke hos dessa 1600-talets
manhaftiga svenskar. Men den martialiska knekt-
typen fä alla hans hufvuden. Sä äfven den ele-
gante hofmannen och kvinnogunstlingen Magnus
Gabriel De la Gardie. Att Breuer icke passade
till kvinnans medaljör är sâlunda pâtagligt och
synes af den tunga framställningen af Maria
Euphrosina. Försöker Breuer sig pâ frânsidorna
pâ nâgot mer fordrande än ett enkelt emblem, faller
han i det löjliga. Pä reversen till medaljen öfver
Per Brahe stâr t. ex. en antik krigare, som tecknad
af en skolpojke i margen till Livius.
Det förefaller, som Breuer icke arbetat för