Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1 603 TALET 17
Hos honom framträder den lidelsefulia syntes, som
utmärker all fransk porträttkonst, begäret att i
den mänskliga fysionomien lâta det centrala draget,
karaktärens eller känslans dominerande riktning,
helt behärska uttrycket. Dupré är en äkta sam-
tida tili en kopparstickare som Nanteuil. Duprés
officiosa medaljer hafva en klarhet och en stât,
som gifva dessa bilder heia franska senrenässan-
sens prakt. Man betrakte den stora berömda me-
daljen öfver Henrik IV: s giftermâl, med Mars
och Pallas pâ reversen. Dock, ypperst är han som
fast och koncis själsskildrare. Utsökt som por-
trätt är den spirituella typen af den hederlige
Presidenten Jeannin med det präktiga, godsinta
uttrycket. Men ännu märkvärdigare som män-
niskoskildring är Duprés stora i Wiens konst- och
industrimuseum förvarade medalj öfver Ludvig
XIII: s lifläkare, Jean Héròard, ett underverk af
djup och mäktig porträttkonst. Man tror sig
hafva sett med egna ögon denne trumpne doktor,
som tycktes varsna bilder af kval och plâga för
sin inätvända blick. Sâ stark är utan ringaste smâ-
aktighet i detaljeringen Duprés individualisering.
Dupré betecknar höjdpunkten af fransk me-
daljkonst, som längre in pâ 1600-talet, liksom den
öfriga Skulpturen, erhâller det »stora seklets»
karaktär af pomp, stât och representation, men där-
under ej sällan förlorar skildringens djup och
formens finhet. Öfvergängen bildar en konstnär,
sorn ännu är en utomordentlig medaljör, liksom
en framstâende bildhuggare, men hvilkens flam-
ländska härstamning röjes bâde i smaken för nog-
2. — Levertin, Svensk konst.