Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
STOCKHOLM I DEN SVENSKA KONSTEN 129
derat människogestalten. Hans badande karlar,
som hoppa pâ strandklipporna, behöfva icke skäm-
mas för sina muskier. Härtiii kom en fransk krö-
nikörs känsla för lifsepisoden, den talande ât-
börden och de träffande typerna. I första planet
af den praktfulla Marseillebilden finner man t. ex.
pâ den breda hamnkajen gestalter ur alla lager.
Där stâr den eleganta damen i sidenpös beled-
sagad af sin cicisbeo och tagande en pris ur den
bugande salongsabbéns dosa. Där stä främlingar
med levantinska drag och dräkter beskâdande vim-
let, själfva orientaliskt orörliga. Utom dessa och
mânga andra dylika gäster färdas här naturligen
hamnens vanliga befolkning, sjömän vinglande pâ
landbacken, arbetare som lossa, sjâare som lasta,
bokhâllare i trekantiga hattar, mönstrande varu-
balarna, att icke förgäta hamnens egna barn, tig-
gare och äfventyrare, hvilkas plastiska lazzaron-
lättja i solen alltid varit mâlarna kär.
Efter ett dylikt rikt första plan kommer i
mellangrunden utskjutande hamnkonstruktioner,
men framför allt vattnet, vare sig det lojt dâsar,
söfdt af sitt eget sommarglitter, eller öppnar sig
i storm med skum och gröna brottytor. Pâ vatt-
net lägger Vernet fartyg af alia slag, örlogsskepp
med skulpterade gallionbilder ur Pugets skola,
tunga handelsbriggar och smâ taktäckta roddbâtar.
I bakgrunden slutligen förtonar en kustremsa i
hafvets lysande lointain. Men öfver det heia lyfter
sig hög luft och hvälfver sig ett stört, fritt stycke
h im mei.
9. — Levertin> &vensk konst.