Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
STOCKHOLM I DEN SVENSKA KÜNSTEN'
121
pâ de af flyglar infattade gârdarna, och förnäma
herrar, med mycken värdighet stigande uppför
fritrappornas steg. Vestibulernas förnäma sten-
svalka strömmar ut i solskenet genom de öppna
portarna under vapensköldarna.
Aveelens báda bilder öfver Kungsträdgärden,
ännu, som bekant, inhägnad kunglig lustgârd, med-
Järntorget.
Kopparstick nf Wilhelm ßwidde i Svecia Antiqua.
delà kanske starkast intrycket af dâtidens aristo-
kratiska Stockholm. Mellan i volutaktiga snirklar
och palmettaktiga fasoner broderade blomfält,
längs stela häckgängar vandra kavaljerer i stora
peruker med hattarna under armen och underhâlla
damer i fontanger. De kalla sig »sina allra dyg-
digste mademoisellers tjänstskyldigste tjänare» och
likna dem artigt vid bâde blommor och ädla stenar.
Blott undantagsvis förekommer midt i denna
lysande omgifning ett stycke borgerligt och demo-