Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
120
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
frân Riddarholmens klippa med Wrangeis och Sche-
ring Rosenhanes palats löpte ända tili det Torsten-
sonska palatset nere vid Strömmen. Pâ bladet sy-
nes den praktfulla triumfbâge, som restes vid Ul-
rika Eleonoras intâg. Men triumfstämningen tyckes
Kungsträdgärden.
Kopparstick af Johannes van der Aveelen i Svecia Antiqua.
äfven- tili hvardags godt passa krigshjältarnas stad.
Lânga högtidsklädda led künde gärna gâ i pro-
cession i dessa státliga släkthus' skugga. Höfviskt
lif är det ocksâ, som Swiddes och Aveelens bilder
framför allt rulla upp¡'palatser med högtidskaros-
ser, genom hvilkas skallrande glas man skymtar
stolta damer med ofantliga härklädslar, körande in