Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
Uisikt öfver Stockholm 1758.
Af Herman ßcholeus.
STOCKHOLM I DEN SVENSKA KONSTEN.
Den, som âratal lefver i en och samraa stad
och icke är sällsynt oberörd af tillvarons mekani-
sering, vandrar pâ dess gator sâsom i sitt eget
arbetsrum, okänslig för allt det gamia och vanliga
ikring sig. Utan att afsätta bestämda bilder i in-
billningen kastas de löpande intrycken undan och
registreras automatiskt i minnets förvaringsfack.
För att vandraren skall ryckas ur sitt töcken af
själfupptagen förströddhet, fordras intryck, som
med makt drifva iakttagelselusten ur sin dvala och
tvinga fantasien att fungerà, eller den personliga
hänvisning, som satter oss i medveten förbindelse
med yttervärlden och gör oss tili parter i dess
skâdespel. Det fordras exempelvis en ovanlig be-
lysning med prakten af sitt färgspel eller dyster-
heten i sitt ljusdunkel, en ström af doft frân ny-
utspruckna träd, den i förbifarten erhâllna gäfvan
af en kvinnas leende eller blott ett rodnande lönn-
blad, som en höstdag seglar mot ens fötter med
sin afskedshälsning.