Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
108 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
samma gâng sâ lidelsefullt eftersträfvade äran att
vara uppkommen pâ ett är som en amefikansk ny-
byggarstad, i stället för att med stolthet vidmakt-
hâlla allt, som vittnade om gamia anor, ärorik forn-
tid, om en verklig organisms egenvilliga och rika
utveckling. Och när det talas om att rifva och rifva
i trafikens heliga namn, ser man sig själf ofrivilligt
pâ ett omnibustak i Londons city, och det nya
Stockholm förefaller dà bra likt en nyblifven rentier,
som för första gângen väntar storfrämmande och
ej kan fâ nog utrymme och nog mycket ny-ny
elegans af plysch och cuivre poli.
Allt detta är sagdt sâ mânga gânger, men
om man frestas att upprepa det särskildt i dessa
dagar, är det med tanke pâ hela den främlings-
ström, hvilkens omdöme om Stockholm vi hafva att
vänta under sommaren. Inför alla desSa kritiska
ögon känner den äkta stockholmaren nâgot af den
nervositet, med hvilken man för in sin älskade
i en krets af främlingar, rädslan, att ej alla bakom
den banala modetoaletten skola förstä fiennes va-
relses egendomliga charme, tjusningen af solskens-
glansen i hennes ögon och vemodsleerlde.t kring
hennes mun.
G míy 1897.