Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
106 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
historien om den stad, som bryggt oss vár star-
kaste glädje och vâra bittraste bekymmer. I detta
hänseende gifver utställningen — i stark förkort-
ning, det medgifves — tvâ hundra âr af Stock-
holms häfder, och man gör pâ tio minuter resan
genom seklerna. Stanna dà först framför en under-
lig bild frân 1700-talets första âr, tagen ungefär
frän Slottsbacken. Det är snö och Vinter; spridda
utefter vattnet ligga fästningslikt afslutade, hvart
och ett för sig, de stora husen, frân Jakobs kyrka,
dà tegelröd med sitt höga torn, och De la Gar-
dieska huset med sina spiror, ända tili den glest
bebyggda Blasieholmen. Det bör vara slutet pâ
»stora ofredens» tid, det heia verkar öde och ut-
armadt, det kalla och frosskakande uppvaknandet
tili nödärens torra bröd efter storhetstidens fanta-
stiska och strâlande hasarder. Sedermera lâter
oss en hei följd af taflor se, hur sjuttonhundra-
talets Stockholm växte fram, utplânande de bistra
och martialiska krigardragen och visande i stället
en nöjeslysten Jean de Frances eller en borger-
lig kannstöpares omilitäriska fysionomi. Rehn för-
evigar det raserade Vàrdtornet frân Brunkeberg,
gamia ràdhuset rifves, öfver allt blir intrycket
Ijusare, gladare, mer idylliskt. Det är rococon,
som kommer och satter solsken, färgskimmer och
snirklad fasonering pâ den svenska tyngden och
rättframheten. Ännu den resande, hvilkens rack
väntar i Trumpetarbacken för att föra honom bort,
samlar allt hvad han förmär af piruettelegans, när
han med ett sockersött »en puss till respass, min