Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
104 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
och lätt, gladt skämt blandar sig gärna i hans
tal äfvensom skalkaktiga drag än lysa ur ögat och
kring murinen.» Af Martins här exponerade Stock-
holmsbilder äro nâgra fria akvareller, andra sä
hârfint säkra i sina minimala proportioner, att man
ett ögonblick stâr oviss, om de âstadkommits med
textpenna och färg eller genom nâgot sorts färg-
tryck. De förtjusande smâ mästerverken torde
dock âstadkommits med etsnâlen för konturerna
och sedan kolorerats. I alla händelser äro bil-
derna deliciosa. Det är smâscener frán Stockholm,
genomdallrade af luft, med de vackraste himlar i
vârens rosaskimmer — Bellmans Amarylliston —
midsommarens färgbrand, höstens friska kylighet;
och med denna engelska färdighet att med vatt-
färg gifva atmosfärens darrande ljusdagrar för-
binder Martin en perspektivets konst, en ögats och
handens säkerhet vid reduceringen af bilden sàdan
man blott finner den hos de gamia franska skild-
rarna af Paris och dess figurer och gatlif, teck-
ningskonstens trollkarlar, hvilka pá ett papper, stört
som ett par utbredda händer, förmä samla en
marknadsfests eller ett torgvimmels tusenhöfdade
folkhop.
Se pâ dessa Martinska bilder, hur fartygen
med tackel och tâg öfver masterna äro gjorda
med finheten i en medeltidsillustration — hur en
byggning som riddarhuset t. ex. är âtergifven med
alla detaljer i sin arkitektur utan att vara sà hög
som ett lillfinger, och hur fritt ändock det heia är
behandladt, hur lefvande alla de lillepyttsmâ figu-
rinerna! Det heia lyser och lefver, som fângadt