Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
CARL XIV JOHANS-UTSTÄLLNINGEN 99
af tyll och siden, som stà häruppe i en rad, ut som
fjärilar, uppsatta pâ nâlar i entomologens lâda, och
hvilket egendomligt vemod sväfvar icke i botten
öfver de gamia aflagda moder, i hvilka vâra mor-
mödrar lett och varit strâlande och unga! Man
myser och känner svârmod pâ samma gâng. Och
man grubblar öfver sin egen tid: hur skall den
taga sig ut en gâng med alla sina oroliga ansatser
till skönhet och allt sitt krampaktiga begär efter
glöd och färg! Ocksâ hvad vi känna »innerst inne»
kan lätt bli en löjlig fioritur, en lustig fras en gâng.
Alltsâ, gâ stilla och vördsamt bland relikerna frân
Ingeborgs och Amandas tid. — Skrattar bäst, som
skrattar sist.
2 och 23 februari 1900.