Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
TÖCKEN
TÜCKEN.
Tung stâr den hvita dimman,
dit nu min kvällsstig för,
och genom täta imman
jag dagens röster hör —
sâ sâng i skymningstimman
förflyktigas och dör.
Än allt förnimmes. Bruset
frân människor, som brâdt
af sten och dröm i gruset
sig bygga sköra slott,
af flöjt och grât i ljuset —
men allt sâ fjärran blott.
Dock hjärtat slog! Ack, kalla
mig icke mer, du röst,
mig kärast utaf alla,
som fyllt en gâng mitt bröst.
Jag skall dit blad, som falla
församla sig mot höst.