Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SILFVERTISTLARNA
SILFVERTISTLARNA.
Skyhög solskensro häroppe.
Under mina fötter gâ
sommarmolnen i det blâ.
Själen blir en gyllne droppe,
flammande af himmelssken.
Sargade, sjuka sinnen
sârade smärtans ris,
ständigt steg jag hit allen.
Här pâ den tysta tinnen,
här vardt jag vis,
plockande tistlarna, silfvertistlarna
pâ bergen.
Grant en urvärlds stenar gnistra
här med grufglans af metall.
Lifvets ström förstenar kall,
kyld af fjällnattsvindar bistra.
Här ej honung finns, ej gift.
Grönskande gräsen veka
vilja här rot ej slâ.
Kai är toppen som en grift.
Evighetsväxter bleka