Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
THOMAS
THOMAS.
Och Thomas tviflade, ty han var ung
och tog sin själs förvetenhet för styrka,
som hopen tviflar pâ hvar okrönt kung
i blind och dumdryg rädsla for att dyrk