Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
98
SISTA DIKTER
människor slutat skörda och sä,
lifvet slutat att skapa.
Bruset pâ bergen ännu skall slâ
stärkt, som när snöskreden skrapa,
världens dödssäng i isadt blâ,
slagna seklernas drapa.