Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
BRUSET PA BERGEN
BRUSET PA BERGEN.
Bruset pâ bergen domnar ej af,
fast man kan tro sâ i dalen.
Gossen blir man och fâr gubbens staf,
timmarna drunkna i talen.
Mäktigt, som öfver en segrares graf
kvädande lusten och kvalen,
bruset hors städs, som frân forntids haf
sorlet i hafssnäckskalen.
Babylon, Roma, Jerusalem,
hjälte, profet och prinsessa;
sägnernas, sângernas store, hvem
täljer väl namnen pâ dessa?
Högt öfver människors rök och hem,
högt öfver höjdernas hjässa
rymderna sjunga ett rekviem,
alla de fallnas mässa.
Likstenstysta topparna stâ,
dalarna frostgröna gapa,
Lever tin, Sista dikter.