Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
96
SISTA DIKTER
Hon nalkades, och hennes närhet blef
som första knoppningsnattens sus om varen.
Hon gick förbi, och hennes bortgâng blef
som fall af flingorna, som hölja bâren.
En spökhand öfver minnet korset skref.
Mot mänskotorget âter stum jag dref
och fruset log mot aldrig läkta sâren.