Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
APRIL
93
Lât hela vida rymden fyllas
af dröms och dikters fjärilsfladder,
af âtrâns yra sländelek.
Lât af ditt guldstoft allt förgyllas
och fâgelns lockrop, flickans sladder
bli sâng af lidelse och svek.
Af sädeskorn sprid strida skocken,
gjut glöd i jord, som är förhärdnad,
gif gräs och sköte skapardrift.
Tänd flammor under ögonlocken.
Gif längtans blekhet, famntags rodnad,
gif rus och etter, grodd och gift!»
Pandora hörde vârstormsropet.
I ängsladt stela ansiktsmasken
log bleka munnen vekt och skyggt.
Som ungmor bär sitt barn till dopet,
hon gäfvoöfverfyllda asken
bar stängd mot späda brösten tryckt.
PARKEN.
En sälg strök silkeslena hängen
mot munnen pâ en gammal faun.
Det var en bortglömd faun af sten,
som sof bland buskarna i parken