Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
APRIL
april.
En diktcykel.
HÄLSNING.
Ingenting kan du lofva mig,
löftesbryterska kära.
Tron jag för längesen mist pâ di£,
tron pá din ljusa lära.
Längt frân din brusande knoppningsstig
stegen min vandring bära.
Ändock med visor välkomnar jag dig,
orostifterska unga.
Väck till naturens och könens krig
världen med gäckande tunga.
Frön och hjärtan tili lifvet vig,
du som lär safterna sjunga.
Ohördt ny och evinnerlig
stormar din röst och darrar.
Själar och fönster öppna sig
ända tili takens sparrar.
Kvalfull är glädjen och ytterlig.
Sälla tokor och narrar!