Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SISTA DIKTER
IN MEMORIAM.
Det var en solhög sommardag.
Djupt blâ lâg världen.
Ungt gräset sjöng pâ gröna gärden,
men böljan slog med dofva slag,
som trött pâ färden,
den rastlösa. Till brödramöte
vi mötts vid hafvets sköte,
min vän och jag.
För lifvet knutet var vârt band.
Ej vänner spinna
en spindelväf som man och kvinna,
bedragna af begärets brand.
Soin fick förbrinna.
Och aftonskuggan pâ vár brygga
fann ännu soligt trygga
oss hand i hand.