Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SISTA DIKTER
VERONA.
Den svarte mannen af min blick
blef väckt, där han pâ marmorräcket,
som rundt om torgets stadsbrunn gick,
sof lugnt som under sidentäcket.
Han vaknade och sina ben
förtrytsamt sträckte ut pâ snedden
vid sollyst, plaskande fontän
längs morgonklara vattubrädden.
Men himlen lyste blâ och grann.
Lent svepte lüften mot hans panna,
och flickans röda kindben brann,
där hon vid brunn stod med sin kanna.
Den svarte mannens anlete
nu ocksâ klarnade mot dagen.
Det kom ett lifsvarmt leende
pâ sammangrodda röfvardragen —
mot garfvadt skinn sken munnen röd.
Han en tomat drog fram ur fickan,
ett brütet, aniskryddadt bröd,
och vatten fick därtill af flickan
ur klassiskt buktad kopparskâl.
Men sen han dukat opp pâ trappan
en solig fridags morgonmâl,
han öfver axeln stolt slog kappan.