Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
84
SISTA DIKTER
men kvinnan hon är blott en förevändning
för stridens eld som flammar i hans bröst.
Sâ lât dem högt om kvinnorofvet stoja
och, älskade, bland mina kuddar blif.
Om ock tili döds de kämpa för sitt Troja,
den kampen aldrig gällt ett röfvadt vif.
Och medan gällt mot kopparbucklan lansen
nu kväder mannaâtrâns mördarsäng,
jag virar kring din panna rosenkransen
och tili den ljufva flöjten än en gâng
jag sjunga skall, hur herden ifrân Ida
den fagraste af Hellas' kvinnor vann
och hur en drottning frân sin konungs sida,
frân borg och barn for med en främmad man.