Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
helena talar
83
helena talar:
Ack, Paris, huru ljuft jag ständigt känner
att ensamt du har kärleken förstätt.
Ty hvad är kvinnan väl för andra männer?
A, kampens byte, nöjets fackla blott,
en sâng till mö om smek och bröllopslydnad,
en vaggsâng ock, när bagaren stâr tömd,
en fjäder, fäst i hjälmen sâsom prydnad
och kär, när den af andra blir berömd,
ett smycke, âtrâdt hett som mantelspänne,
förgätet lika fort som ägodel,
en bortglömd amfora — hvem minnes henne,
n§r törsten icke brinner i ens sj'äl —
»För Helena» — sä krigarna frân Hellas
högt sorla — »drogo vi i fejden ut!»
»För Helena mot död och pil vi ställas!»
trojanen svarar, skakande sitt spjut.
För mig? Ack, mannen aldrig för en kvinna
drac ut ' krig, men för sin egen lust.
Han kämpar för att känna blodet brinna
och barmen häfvas stolt i dödens dust.
Storm är hans fröjd och farans vilda bränning
hans högfärd lockar med sireners röst,