Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SISTA DIKTER
Ty hvad jag säger, det är sant
som târarna man grâter
i bikt. Du fâtt dig själf till pant,
och pant skall lämnas âter.
Se, rolöst är all världens brus,
och osäll blir hvar kvinna,
som ej för stjärnoma sitt ljus
vili lâta klart förbrinna.