Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
VERSER AF EN KVINNA
Och genom mina fingrar rann
som dämm och vatten lifvet,
och aldrig hastigt nog jag fann
det gâ med tidsfördrifvet.
Af allt jag velat, känt och drömt
blef intet frö behállet.
Hvart ârsslut ren allt glömskan tömt
i bottenlösa sâllet.
Men mângen midnatt opp jag for
ur sällsamt kvalda drömmar,
som den sin kjortel skor och skor,
men upp gâ städs dess sommar.
Jag ville skrika, men blott kved,
fick skräck för egna rösten,
sä kvida vissna löfven med,
som slâs af frost i hosten...
Men du, min syster, om du känt,
hvad här min fjäder skrifver,
lägg frân dig garn och instrument,
hvad än med lâtsad ifver
du tagit tili för att fà tid
att gâ och för att hämma
din tomhets värk, glöm fâvitsk id
och lyssna tili min stämma.
ev ertiti, Sista dikter.