Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
VERSER AF KN KVINNA
79
VERSER AF EN KVINNA, SOM DRAGIT SIG
BORT FRÂN VÄRLDEN.
Allt, som är klädt i världens kött,
bär ormen i sin daning,
och smakar vinet än sä sött,
snart märkes giftets maning.
Och blomst och blad och skratt och säng
är löften, som bedraga.
Vet, att de svika dig en gâng
och du skall ensam klaga.
All dagg, som faller, torkas opp,
men ständigt har du tarar.
Sä ställ frân människor ett hopp,
som bäres bort pâ bârar.
Hvar hand ditt hjärta hitta kan
till hugnad för sin trängtan,
sâ visst för vili, som aldrig fann
du famnen för din längtan.