Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
ANKOMSTEN TILL KÄRLEKENS Ö
dà själn af ängestskräck betas,
i vandringen och kvällningsdimman
den âtrâdda och milda strimman
frân hemmets frusna fönsterglas.
Det är vid boken svala fläkten,
som kyler grubblarns heta kind,
när veken dör mot morgonväkten,
men sus af solomhöljda släkten
profetiskt hors i nattens vind;
en droppe i den dolda källa,
som flyier djupt i jorden än,
men som i dagen klar skall välla,
när idei syskonpar af sälla
bli jordens kvinnor och dess män.
CHORUS:
Sä landen nu vid marmortrappan
och, sälla tu, bestigen stolt vâr ö.
Guitarren spelman tar ur kappan,
och parkerna sin aftonhälsning strö.
Lugnt hafvet somnar emot tângen,
pâ himlen Lucifer för an sin här.
Bland tysta löf dör fâgelsângen
i ângorna frân rosornas spaljer.
Och natten kommer, kärleksnatten
och hvilonatten, svept i melodi,