Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
ANKOMSTEN TILI. KÄRLEKENS Ö
Sä, Florimon, förtviflans pil förgiftad
djupt mot ditt hjärta trängde. Skiftad
i dunkelt hat din kärlek brann.
Men hon smög sig alltmera nära.
Beskyddadt stilla häfdes hennes barm.
Som barn, som säkra händer bära,
hon leende sof in uti din arm.
Aria:
Men natten gick, och solen glödde,
den glödde strâlande och röd,
och gryningstimman âter strödde
bland blad och stoft sitt öfverflöd
af glans och doft,
af sâng och doft,
och markens strân de gungade
för morgonblâstens sus.
Du ângestfullt betungade,
se, dagen strâlar ljus!
Da Florimon brast ut i târar,
i grât som utan gränser var,
och varsamt som pâ blomsterbârar
pâ bâda armarna han bar
sin späda älskade,
sin skygga älskade,
sin slumrerska med lockarna
lätt däfna utaf dagg,
hän öfver sten och . stockarna,
öfver tistel och törnetagg.