Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
ANKOMSTEN TILL KÄRLEKENS Ö
73
Men hitten I stigen, lyckliga tvâ,
en majkväll, när stjärnorna tändas,
da hjärtan och tankar pass noga pâ,
att ej lyckan i jämmer skall vändas,
ty gudarnas afund stâr kring er led
med snaror, gropar och giller:
ett smolk i sinnet, ett steg pâ sned
all vandringens hopp förspiller.
Ljuft kiittrar ur granarna fâglalât
om svarta, rusande brunnar,
men aldrig nân I tillbaks tili er strât,
sen det vinet bränt edra munnar.
Edra tankar bli myggdans kring tärande bloss,
edra âr blifva fnöske for flamman,
de svarta brunnarna släppa ej loss
de som smakat blodsdrycken samman.
Recitativi
O Florimon, säg minns du ängestkvällen !
Qui solen sjönk och brände hällen,
där rast I tagit, hon och du.
Du satt där sorgsnast utaf alla,
fast hand i hand med den som du höll kär,
du ville själfva döden kalla,
fasi hon, din älskade, lâg tätt dig när.
Hon lag bredvid dig späd och trött i sanden.
Du kunnat täcka blott med handen