Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
72
SISTA DIKTER
Men vid de hakade
rosfyllda fönsterna
ensamt ni vakade
aningsrikt,
skyggt som pâ rankorna
daggiga dropparna,
tungt som pâ stjälkarna
bäfvande knopparna
vänta pâ blomning.
Da genom byarna
susade ryttaren.
Soin gick ur skyarna,
doften steg.
Där i den lâgande
dagningen möttens I.
Blickarna frâgande,
kyssande slöten I,
tysta och bleka.
Flickorna:
Genom dyster skog .och lied, som är het,
gär vägen tili kärlekens rike.
Den, som aldrig led, sâ blod han grät,
han varsnar ej ens dess dike.
Den slingrar bland nattens svala viol
och bland middagens vallmo, som brinner.
Den aldrig i fröjd famnat skyar och sol,
han aldrig dess guldsand finner.